Base description which applies to whole site

3.3 Beleidsartikel 3: Sociale vooruitgang

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

212 015

0

212 015

255 194

467 209

180 289

33 260

106 582

28 363

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

744 709

0

744 709

47 728

792 437

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

97%

   

99%

    
           

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

403 189

0

403 189

97 127

500 316

22 358

22 736

22 468

20 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

SRGR en hiv/aids

145 958

0

145 958

‒ 65 875

80 083

‒ 60 115

‒ 64 056

‒ 57 285

‒ 37 100

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

10

0

10

‒ 10

0

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

SRGR en hiv/aids

0

0

0

26 562

26 562

7 000

7 000

7 000

7 000

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

0

0

400

400

100

100

100

100

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

WHO/PAHO

6 713

0

6 713

‒ 500

6 213

0

0

0

0

 

SRGR en hiv/aids

104 100

0

104 100

108 650

212 750

32 350

34 750

30 300

30 000

 

UNFPA

58 000

0

58 000

0

58 000

0

0

0

0

 

UNAIDS

20 000

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

 

Partnershipprogramma WHO

12 013

0

12 013

0

12 013

0

0

0

0

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

51 990

0

51 990

10

52 000

0

0

0

0

 

UNICEF

7 000

0

7 000

0

7 000

‒ 3 000

0

0

0

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

16 000

0

16 000

9 295

25 295

26 000

20 000

20 000

20 000

           
 

Nog te verdelen

‒ 18 595

0

‒ 18 595

18 595

0

20 023

24 942

22 353

0

           
           

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

52 439

0

52 439

‒ 1 034

51 405

‒ 796

‒ 772

‒ 696

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Vrouwenrechten

35 074

0

35 074

‒ 1 344

33 730

1 104

‒ 772

‒ 696

0

           
 

Opdrachten

         
 

Vrouwenrechten

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

 

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Vrouwenrechten

10 365

0

10 365

310

10 675

‒ 1 900

0

0

0

 

UNWOMEN

6 000

0

6 000

0

6 000

    
           

3.3

Maatschappelijk middenveld

219 531

0

219 531

‒ 52 865

166 666

‒ 21 562

‒ 21 964

‒ 21 772

‒ 20 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Twinningsfaciliteit Suriname

325

0

325

1 291

1 616

700

700

700

700

 

Versterking maatschappelijk middenveld

205 791

0

205 791

‒ 64 159

141 632

‒ 23 030

‒ 23 713

‒ 23 040

‒ 19 788

           
 

Opdrachten

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

0

0

0

14 000

14 000

4 000

4 000

4 000

4 000

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

13 415

0

13 415

‒ 3 997

9 418

‒ 3 232

‒ 2 951

‒ 3 432

‒ 4 912

           
           

3.4

Onderwijs

69 550

0

69 550

4 500

74 050

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

           
 

Garanties

         
 

Onderwijs

0

 

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

‒ 1 500

0

‒ 1 500

500

500

0

 

Hoger Onderwijs

46 300

0

46 300

1 679

47 979

951

‒ 665

‒ 500

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Onderwijs

5 250

0

5 250

4 321

9 571

549

165

0

0

 

Global partnership for education

15 000

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

           
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2021 is vanwege een aantal ontwikkelingen verhoogd. De verhoging hangt samen met uitstel van een regionaal programma op het gebied van HIV/AIDS-SRGR van 2020 naar 2021 en meerjarig vanwege de start van het tweede programma 'Versterking gezondheidssysteem/SRGR service (Niger)'. Ook is het verplichtingenbudget verhoogd om nieuwe contracten te kunnen sluiten voor Product Development Partnerships (PDP’s) en voor een nieuwe bijdrage aan de West African Health Organisation (WAHO).

Verder is het verplichtingenbudget meerjarig verhoogd voor het jaarlijkse boardlidmaatschap van de Global Financing Facility (GFF) en om ruimte te maken voor uitgestelde verplichtingen in verband met de partnerschappen Power of Voices die in 2021 gecommitteerd worden in plaats van in 2020.

Tenslotte neemt het verplichtingenbudget meerjarig toe vanwege diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.

Uitgaven

Artikel 3.1

Het uitgavenbudget voor SRGR neemt meerjarig toe. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra bijdragen aan COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) en Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) in verband met de COVID-19 pandemie, zie ook de tabel in de leeswijzer.

Daarnaast vindt een overheveling plaats voor de jaren 2021 t/m 2025 van artikel 3.3 Maatschappelijk Middenveld naar artikel 3.1 SRGR en hiv/aids als bijdrage aan de nieuwe SRGR-partnerschappen.

Het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en vrijwel geheel verwerkt in de instrumenten voor SRGR subsidies. Artikel 3.4 Onderwijs is hierin ontzien. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd vanwege een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname die zijn opgenomen onder artikel 5.2 Overig armoede beleid.

Artikel 3.3

Het uitgavenbudget maatschappelijk middenveld neemt voor de komende jaren af. De daling wordt veroorzaakt door een verlaging ter compensatie van een eerdere verhoging van het budget voor uitgaven binnen de tender voor VMM (versterking maatschappelijk middenveld) in 2020.

In 2020 heeft er een overheveling plaats gevonden tussen artikel 3.4 Onderwijs en artikel 3.3 Maatschappelijk Middenveld als gevolg van het niet doorgaan van International Finance Facility for Education (IFFEd) in 2020. Deze overheveling wordt in 2021 deels teruggedraaid. Daarnaast vindt er een overheveling plaats van artikel 3.3 naar artikel 3.1 SRGR en hiv/aids ter dekking van een extra bijdrage aan COVAX en voor een bijdrage aan de nieuwe SRGR-partnerschappen.

Tenslotte is er een beperkte mutatie vanwege een aandeel in de hierboven genoemde verwerking van het saldo 'nog te verdelen'.

Licence