Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

,

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

8.256

7.350

6.097

‒ 7.491

5.956

Uitgaven

84.083

83.077

1.810

‒ 7.168

77.719

Waarvan juridisch verplicht

 

89%

  

95%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

84.082

83.071

1.810

‒ 7.168

77.713

14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok

1.606

496

 

‒ 497

‒ 1

14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok

82.476

82.575

1.810

‒ 6.671

77.714

14.02 Regionale mob. fondsen

0

0

0

0

0

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

1

6

0

0

6

14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten

1

5

0

0

5

14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen

0

0

0

0

0

14.03.03 RSP-ZZL: REP

0

1

0

0

1

Ontvangsten

 

0

46

0

0

46

14.09 Ontvangsten

0

46

0

0

46

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 1,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 6,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,5 miljoen) wordt onder de uitgavenmutaties 14.01 toegelicht.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 5,4 miljoen verlaagd. Hiervan is € 1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (- € 7,2 miljoen) wordt hieronder toegelicht.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 6,8 miljoen).

Licence