Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 0,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence