Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

8.256

 

8.256

‒ 906

7.350

‒ 1.606

1.071

1.071

1.071

Uitgaven

84.083

 

84.083

‒ 1.006

83.077

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

waarvan juridisch verplicht

  

98%

 

87%

    

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

84.082

 

84.082

‒ 1.011

83.071

‒ 1.384

1.595

1.614

1.595

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

1.606

 

1.606

‒ 1.110

496

‒ 1.606

1.071

1.071

1.071

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

82.476

 

82.476

99

82.575

222

524

543

524

14.02

Regionale Mob. Fondsen

         

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

1

 

1

5

6

    

14.03.01

RSP-ZZL: RB projecten

1

 

1

4

5

    

14.03.02

RSP-ZZL: mob. Fondsen

         

14.03.03

RSP-ZZL: REP

   

1

1

    

Ontvangsten

   

46

46

    

14.09

Ontvangsten

   

46

46

    
Toelichting

De wijzigingen binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence