Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

134.202

144.542

3.317

4.737

152.596

      

Uitgaven

134.202

144.542

3.317

4.737

152.596

      

Institutionele inrichting

     

Apparaat Tweede Kamer

87.734

96.054

2.309

1.537

99.900

Onderzoeksbudget

2.383

2.383

0

0

2.383

Materiële uitgaven

     

Drukwerk

1.892

1.892

37

0

1.929

Fractiekosten

39.660

39.660

920

3.200

43.780

Uitzending leden

456

456

9

0

465

Parlementaire enquêtes

0

2.020

0

0

2.020

Bijdrage ProDemos

2.077

2.077

42

0

2.119

      

Ontvangsten

3.639

3.639

0

1.400

5.039

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Herijking categoriemanagement

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën ten behoeve van de herijking van het categoriemanagement.

Eindejaarsmarge Tweede Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 uitgaven

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

De uitgaven binnen de bedrijfsvoering vallen hoger uit dan eerder geraamd. Hier staan hogere ontvangsten voor voornamelijk detacheringen tegenover. Daarnaast worden voor de CAO Rijk middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de Tweede Kamer.

Materiële uitgaven

Fractiekosten

Dit betreft extra uitgaven op de fractiekostenregeling van de Tweede Kamer. Na de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 zijn er meer fracties en hierdoor stijgen de kosten voor deze regeling. De structurele effecten vanaf 2021 zullen bij Voorjaarsnota 2022 worden verwerkt, conform CW art. 4.5, lid 2.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 ontvangsten

Bij de Tweede Kamer zijn dit jaar meer ontvangsten voor onder andere detacheringen. Die ontvangsten zijn binnen de bedrijfsvoering nodig om meerkosten aldaar op te kunnen vangen.

Licence