Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting(1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

34.957

34.957

746

42

35.745

      

Uitgaven

34.957

34.957

746

42

35.745

      

Institutionele inrichting

     

Schadeloosstelling

22.208

22.208

492

42

22.742

Personele uitgaven

     

Pensioenen en wachtgelden

12.749

12.749

254

0

13.003

Schadeloosstelling Europarlementariërs

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

86

86

0

0

86

Toelichting mutaties Miljoennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Schadeloosstelling

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Dit betreft het aandeel voor de schadeloosstelling.

Licence