Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.958

2.593

63

‒ 247

2.409

      

Uitgaven

1.958

2.593

63

‒ 247

2.409

      

Institutionele inrichting

     

Kabinet Gouverneur Aruba

1.958

2.593

63

‒ 247

2.409

      

Ontvangsten

60

60

0

0

60

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Aruba

In verband met Covid-19 hebben geplande vervangingsinvesteringen vertraging opgelopen en zullen dit jaar niet meer tot besteding komen. De uitgaven hiervan zullen volgend jaar plaatsvinden.

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba ontvangt een deel van deze middelen.

Licence