Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. De Nationale ombudsman (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

20.812

21.606

575

271

22.452

      

Uitgaven

20.812

21.606

575

271

22.452

      

Institutionele inrichting

     

Taakuitoefening Nationale ombudsman

18.289

19.083

575

21

19.679

Materiële uitgaven

     

Taakuitoefening medeoverheden

2.523

2.523

0

250

2.773

      

Ontvangsten

2.539

2.539

0

250

2.789

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Taakuitoefening Nationale ombudsman

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Nationale ombudsman ontvangt een deel van deze middelen.

Licence