Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.595

4.995

679

154

5.828

      

Uitgaven

4.595

4.995

679

154

5.828

      

Institutionele inrichting

     

Apparaat

2.868

3.268

645

154

4.067

Materiële uitgaven

     

Decoraties

1.722

1.722

34

0

1.756

Riddertoelagen

5

5

0

0

5

      

Ontvangsten

199

199

0

0

199

Toelichting mutaties Miljoenennota

Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Eindejaarsmarge

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringsprocessen.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Institutionele inrichting

Apparaat

Er zijn middelen toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij der Nederlandse Orden om, in het kader van de opvolging op de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, de informatiehuishouding op orde te brengen.

Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Kanselarij der Nederlandse Orden ontvangt een deel van deze middelen.

Licence