Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

7.583

‒ 67

86.760

94.276

      

Uitgaven

0

7.583

‒ 67

86.760

94.276

      

8.1 Wederopbouw

0

7.583

‒ 67

86.760

94.276

Subsidies (regelingen)

     

Diverse subsidies

0

308

532

900

1.740

Opdrachten

     

Wederopbouw op Sint Maarten

0

4.275

‒ 67

‒ 1.783

2.425

Bijdrage aan medeoverheden

     

KPSM

0

1.972

0

‒ 972

1.000

Wederopbouw op Sint Eustatius

0

28

0

2.500

2.528

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Wederopbouw op Sint Maarten

0

1.000

‒ 532

0

468

Wereldbank

0

0

0

86.115

86.115

      

Ontvangsten

0

0

0

1.000

1.000

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 93,3% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Subsidies

Diverse subsidies

Er wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde instrument, van bijdrage aan (inter-)nationale organisaties naar dit instrument, voor onder meer een subsidie ten behoeve van de reparatie van een zeekabel.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

Er wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van dit instrument naar subsidies, voor onder meer een subsidie ten behoeve van de reparatie van een zeekabel.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Subsidies

Diverse subsidies

Voor dompelpompen van de brandweer op Sint Maarten wordt € 0,9 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van opdrachten naar dit instrument.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

De laatste middelen voor de renovatie van de klif op Sint Eustatius worden met deze reallocatie op het goede instrument verantwoord. Dit betreft een bijdrage aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius van een bedrag van € 2,5 mln. euro. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden, binnen hetzelfde begrotingsartikel.

Er worden minder facturen verwacht van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM). De middelen die daardoor vrijkomen worden gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van bijdrage aan medeoverheden naar dit instrument.

Voor dompelpompen van de brandweer op Sint Maarten wordt € 0,9 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van dit instrument naar subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden

KPSM

Het KPSM betaalt € 1 mln. aan restanten terug van een bijdrage. Deze middelen worden opnieuw ingezet voor het KPSM. Er worden daarnaast minder facturen verwacht van het KPSM van circa € 1,9 mln. De middelen die daardoor vrijkomen worden gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van dit instrument naar opdrachten.

Wederopbouw op Sint Eustatius

De laatste middelen voor de renovatie van de klif op Sint Eustatius worden met deze reallocatie op het goede instrument verantwoord. Dit betreft een bijdrage van € 2,5 mln. aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wereldbank

Op 23 augustus 2021 heeft BZK de aanvraag van de Wereldbank binnengekregen voor de volgende tranche wederopbouwmiddelen. De laatste tranche voor de Wereldbank bedraagt € 86 mln. waarna het gehele beschikbare budget is opgevraagd.

Ontvangsten

Het KPSM betaalt € 1 mln. aan restanten terug van een bijdrage. De middelen worden opnieuw ingezet voor het KPSM.

Licence