Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Op dit artikel is circa € 1,7 mln. minder verplicht. Daarnaast is er circa € 2,8 mln. minder uitgegeven en circa € 1 mln. minder ontvangen.

Toelichting

In 2021 werd een terugbetaling van € 1 mln. verwacht vanuit Korps Politie Sint Maarten (KPSM). De middelen uit de terugbetaling zouden na ontvangst opnieuw ingezet worden voor KPSM, derhalve is er in 2021 € 1 mln. aan uitgaven voor KPSM begroot in de tweede suppletoire begroting. De terugbetaling is echter niet ontvangen, waardoor de uitgaven aan KPSM ook € 1 mln. lager zijn uitgevallen.

De overige onderuitputting van de uitgaven (circa € 1,8 mln.) wordt met name veroorzaakt door het (gedeeltelijk) doorschuiven van projecten naar 2022. Hierdoor zijn de in 2021 gereserveerde middelen voor een aantal projecten niet uitgegeven.

Licence