Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 Btw-compensatiefonds (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1 t/m 3, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 4) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.576.710

3.597.887

64.142

84.499

3.746.528

      

Uitgaven

3.576.710

3.597.887

64.142

84.499

3.746.528

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

      

Bijdrage aan medeoverheden

3.576.710

3.597.887

64.142

84.499

3.746.528

Bijdragen aan gemeenten

3.159.089

3.181.648

70.619

32.909

3.285.176

Bijdragen aan provincies

417.621

416.239

‒ 6.477

51.590

461.352

      

Ontvangsten

3.576.710

3.597.887

64.142

84.499

3.746.528

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bijdrage aan medeoverheden

Deze mutatie betreft een bijstelling van het btw-compensatiefonds. Als gevolg van overhevelingen van budget van ministeries naar decentrale overheden, wordt een bedrag zonder btw in het gemeente- of provinciefonds gestort. Het geraamde btw-deel wordt in het BCF gestort. Gemeentes en provincies kunnen de betaalde btw daarna weer terugvragen bij BCF (€ 148,6 mln.). Tegenover deze extra uitgaven staan gelijke ontvangsten.

Licence