Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bijdrage aan medeoverhedenDe aan gemeenten en provincies uitbetaalde declaraties zijn lager uitgevallen dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting (- € 32,4 mln. voor gemeenten en ‒ € 47,4 mln. voor provincies). De bijstellingen zijn relatief beperkt gezien de omvang van het btw-compensatiefonds (ca. € 3,7 mld.). Bij het Btw-compensatiefonds staan tegenover de (lagere) uitgaven gelijke (lagere) ontvangsten.

Licence