Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Btw-compensatiefonds

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

3.571.372

5.338

3.576.710

21.177

3.597.887

371

371

371

329

          

Uitgaven

3.571.372

5.338

3.576.710

21.177

3.597.887

371

371

371

329

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

3.571.372

5.338

3.576.710

21.177

3.597.887

371

371

371

329

Bijdragen aan gemeenten

3.153.751

5.338

3.159.089

22.559

3.181.648

371

371

371

329

Bijdragen aan provincies

417.621

0

417.621

‒ 1.382

416.239

0

0

0

0

          

Ontvangsten

3.571.372

5.338

3.576.710

21.177

3.597.887

371

371

371

329

Toelichting

Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Bijdragen aan medeoverheden

Als gevolg van een overheveling van budget van ministeries naar decentrale overheden, wordt een bedrag zonder btw toegevoegd aan het Gemeente- of Provinciefonds. Het geraamde btw-deel (€ 21,2 mln.) wordt in het Btw-compensatiefonds (BCF) gestort. Gemeentes en provincies kunnen de betaalde btw terugvragen uit het BCF.

Licence