Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.2 Artikel 12. Algemeen

Tabel 20 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

12.706

230.000

242.706

17.466

260.172

0

0

0

‒ 100

          

Uitgaven

12.706

0

12.706

17.466

30.172

0

0

0

‒ 100

          

Subsidies (regelingen)

         

Diverse subsidies

854

0

854

128

982

100

100

100

0

Koninklijk Paleis Amsterdam

52

0

52

0

52

0

0

0

0

Opdrachten

         

(Inter)nationale samenwerking

507

0

507

‒ 100

407

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Diverse opdrachten

315

0

315

0

315

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         

Diverse bijdragen

0

0

0

‒ 23

‒ 23

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

         

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

0

0

0

1.600

1.600

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

10.978

0

10.978

15.861

26.839

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

34.580

34.580

0

0

0

0

Toelichting

Bijdrage aan agentschappen

SSC-ICT (eigenaarsbijdrage)

Dit betreft een bijdrage van € 1,6 mln. voor de kosten in 2021 van de vervanging van het huidige Digi-Inkoop systeem in 2023.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

Per abuis is er een kleine negatieve budgetstand ontstaan, dit wordt bij de ontwerpbegroting 2022 gecorrigeerd.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst)

Dit betreft een actualisatie van de in 2021 te betalen vennootschapsbelasting over de generale ontvangsten.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op de surplussen 2020 van het RVB (€ 28,9 mln.), SSC-ICT (€ 3,3 mln.) en UBR (€ 2,3 mln.). Deze worden conform de Regeling Agentschappen afgedragen aan de eigenaar.

Licence