Base description which applies to whole site
+

2.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op artikel 15 is het verplichtingenbudget met € 74,8 miljoen verlaagd bij de Slotwet 2021. Daarnaast is het uitgavenbudget met € 3,1 miljoen verhoofd. Ten slotte zijn er € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.

Verplichtingen

De verlaging van € 74,8 miljoen bij de Slotwet 2021 is het gevolg van de verwerking van het saldo 2021. De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de projecten:

 • Overdracht Brokx-Nat (- € 13,0 miljoen): Een aantal geraamde verplichtingen die aangemaakt waren voor de overdracht Brokx-Nat voor de Provincie Groningen en Drenthe zijn in 2021 afgewikkeld;

 • Programma Vervanging en Renovatie Hoofdvaarwegennet (- € 19.4 miljoen): Dit is met name het gevolg van het gunnen in 2022 van de opdracht voor de Brug Itteren (- € 10 miljoen), en de vertraagde aanbesteding van Lemmer Delfzijlgeleidewerken (- € 3.6 miljoen) en enkele overige kleinere mutaties (- € 5,8 miljoen);

 • Lemmer- Delfzijl 1 (- € 7,1 miljoen): In 2021 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening;

 • Maasroute fase 2 (- € 2.2 miljoen): De verplichting wordt door vertraging bij Berg Obbicht in verband met de lekkage dit jaar niet meer aangegaan;

 • Lichteren IJmuiden (-€ 7,3 miljoen): Er zijn in 2021 bepaalde risico's niet opgetreden en deze hebben daardoor ook niet geleid tot het vastleggen van verplichtingen;

 • Toekomst Visie Waal (-€ 2,7 miljoen): De verwachting was dat door de vertragingen in verband met aanbesteding en stikstofproblematiek dit jaar nog wat contractwijzigingen vastgelegd zouden worden. Dit is nog niet gebeurd;

 • Twentekanalen fase 2 (- € 2,7 miljoen): De verwachting was dat er in 2021 meer contractwijzigingen werden vastgelegd;

 • Sluis II Wilhelminakanaal (- € 1,3 miljoen): In 2021 zouden er verplichtingen vastgelegd worden voor onder andere stikstofcompensatie, grondwatermonitoring, veiligheid en inhuurcontracten. Deze staan nu on-hold in verband met de temporisering van het project;

 • Door vertraging in de uitvoering van het project Topsector Logistiek (-€ 3,1 miljoen) is er dit jaar minder uitgegeven;

 • Zeetoegang IJmond (- € 7,9 miljoen): Enkele contractuele wijzigingen leiden niet meer tot een verplichting in 2021. Deze verplichtingen schuiven door naar 2022.;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen (- € 8,2 miljoen).

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van € 14 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

 • De Haven Oudeschild en wegen en paden Texel zijn in 2021 afgekocht in plaats van in 2022 (- € 16,8 miljoen). Dit is vermeld in de Decemberbrief;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 2,8 miljoen).

15.03 Aanleg

De verhoging van € 6 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 2,9 miljoen) en een overboeking van artikel 18 van hoofdstuk XII naar artikel 15 op het Infrastructuurfonds (€ 3,1 miljoen).

Saldo 2021

 • Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 12,5 miljoen). De aannemer heeft enkele werkzaamheden in 2021 uitgevoerd en de factuur hiervoor zou eigenlijk in 2022 komen, maar is eerder ingediend en betaald;

 • Toekomstvisie Waal( € 3,2 miljoen): Het tempo van de werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk is hoger dan verwacht;

 • Lichteren IJmuiden (- € 2,5 miljoen): In verband met het aantreffen van een grote hoeveelheid zwaar materiaal midden in het depot, zijn de werkzaamheden vertraagd;

 • Ook is een overschot te melden bij het project Capaciteitsuibreiding Beneden Lek, waar de financiële afwikkeling van de Veerstoep in Gemeente Bergambacht en de baggerwerkzaamheden pas begin 2022 wordt verwacht (- € 1,2 miljoen);

 • Tot slot is er op het project Walradarsystemen minder gerealiseerd (-€ 1,1 miljoen). De realisatie van de Radio Derection Finders (RDF's) was voorzien in 2021, maar door levertijden is het niet mogelijk om deze werkzaamheden in 2021 uit te voeren. Ook was de voorziene locatie (GVC Den Helder) geen geschikte positie voor de RDF's en heeft de afstemming met Defensie over de locatie Joost Dourlein kazerne meer tijd gevraagd;

 • Topsector Logistiek (- € 3,2 miljoen): Door vertraging in de uitvoering van Topsector Logistiek is er dit jaar minder uitgegeven;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 4,9 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van € 16,9 miljoen bij de Slotwet 2021 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021.

Saldo 2021

 • Zeetoegang IJmond (- € 13,4 miljoen): Dit wordt grotendeels verklaard door de toevoeging van budget voor gemaakte Covid-19 kosten. Deze kosten waren tijdelijk opgevangen binnen de post risicoreservering. Ook is er vertraging in de gunning voor het deelproject Selectieve Ontrekking. Hierdoor schuiven de betalingen door naar latere jaren;

 • 3e kolk Beatrixsluis (- € 1,4 miljoen): de risicoreservering is niet geheel benodigd geweest;

 • Sluis Eefde (- € 1,8 miljoen): De uitgaven in 2021 zijn lager dan verwacht doordat de kosten voor PFAS lager uitvallen dan geraamd. Ook zijn de risico's behorende bij het afronden van het project niet opgetreden;

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (-€ 0,3 miljoen).

Ontvangsten

Er zijn € 4,6 miljoen meer ontvangsten gerealiseerd.

 • Verkeersbegeleidingstarief tarief (€ 3,1 miljoen);

 • Connecting Europe Facility (€ 1,3 miljoen): Extra ontvansten voor het project Nieuwe sluis Terneuzen.

Licence