Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 9 Douane

Verplichtingen

Overige opdrachten

De verplichtingen voor overige opdrachten zijn voor € 6,3 mln. lager uitgevallen dan geraamd bij de tweede suppletoire begroting. Dit komt grotendeels door (€ 3,5 mln.) doorgevoerde mutaties die nog voortkomen 

uit de jaarverantwoording van 2020 op voorschrift van de ADR. Daarnaast 

zijn de verplichtingen voor € 2,3 mln. lager uitgevallen omdat de uitgaven laboratoriumapparatuur niet zijn gerealiseerd en de geraamde uitgaven ten behoeve van enkele programma's grotendeels zijn doorgeschoven naar 2022.

Licence