Base description which applies to whole site

2.4 Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Verplichtingen

Betalingsverplichtingen In 2021 is de betalingsverplichting van de rentecompensatie Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) voor de komende jaren geboekt (€ 55 mln.). Deze betalingsverplichting zal in 2022-2026 tot uiting komen.

GarantieverplichtingenDe uitstaande garantieverplichtingen op de Financiënbegroting zijn bijgesteld aan de hand van de wisselkoers per 31 december 2021. De garantie DNB inzake IMF valt daardoor € 2,1 mld. hoger uit, omdat de koers van de euro ten opzichte van de SDR (Special Drawing Rights, munteenheid IMF) is gedaald. Ook is de koers van de euro ten opzichte van de dollar gedaald, waardoor de garanties aan de Wereldbankonderdelen IBRD en MIGA met € 60 mln. en de garantie aan AIIB met € 49,5 mln. zijn verhoogd. De garantie aan NGEU is met € 218 mln. afgenomen, doordat de Europese Commissie geld op de markt heeft geleend tegen een lagere rente dan voorheen verwacht.

Licence