Base description which applies to whole site

Artikel 31: Politie

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2021 5,3 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 15,9 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 0,4 mln. lager dan begroot bij de tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven  Op het onderdeel BES brandweer- en politiekorps is de uitgave 2,1 mln. lager als gevolg van een beperking in uitvoering van activiteiten door Covid en vertraging in instemming van O&F-rapporten. Daarnaast hebben er minder Politie-uitzendingen plaatsgevonden ter ondersteuning van (vredes)missies en operaties. Dit leidt tot een meevaller van 1,1 mln. op het HGIS-budget (Homogene Groep Internationale Samenwerking). Het restant saldo wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Verplichtingen Naast de verlaging met 5,3 mln. bij de uitgaven wordt de verplichting van de telecomproviders verlaagd met 8,5 mln. Er zijn meerjarige verplichtingen van de telecomproviders (vodafone, t-mobile en kpn) in eerdere jaren aangegaan waarvan de belasting op het verplichtingenbudget reeds in 2020 heeft plaatsgevonden. Het restant saldo wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Licence