Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 7. Werkgevers-en bedrijfsvoeringsbeleid

Op artikel 7 is circa € 21,6 mln. minder verplicht dan begroot. De uitgaven zijn circa € 28 mln. lager uitgevallen dan begroot.

Toelichting

De onderuitputting van de uitgaven en verplichtingen op artikel 7 is grotendeels te verklaren omdat de middelen voor informatiehuishouding en het POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvang) plan Ambtelijk Vakmanschap, pas gedurende 2021 ter beschikking zijn gekomen. Het aantrekken van personeel en het opstellen van opdrachten voor de plannen zijn dan ook later dan verwacht gestart.

Licence