Base description which applies to whole site

2.8 Artikel 9. Uitvoeringrijksvastgoedbeleid

Op artikel 9 is € 11,5 mln. minder verplicht dan begroot. De uitgaven zijn circa € 5,5 mln. lager uitgevallen dan begroot.

Toelichting

De onderschrijding van het verplichtingenbudget is ontstaan doordat de bijdragen aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en Paleizen lager zijn uitgevallen dan geraamd. Daarnaast was in 2020 reeds een meerjarige verplichting aangegaan voor de instandhoudingskosten van het Binnenhof, waarvoor de verplichtingenstand in 2021 niet gecorrigeerd is. Deze verplichting heeft in 2021 tot uitgaven geleid.

De onderschrijding op het uitgavenbudget komt met name doordat de bijdrage aan het Rijksvastgoedbedrijf voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat en Paleizen lager zijn uitgevallen dan geraamd. De bijdrage is lager uitgevallen, omdat een aantal activiteiten later wordt uitgevoerd dan gepland.

Licence