Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3. Woningmarkt

Op artikel 3 is in 2021 circa € 196,4 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 98,7 mln. lager uitgevallen. Tevens is er circa € 51,6 mln. minder ontvangen dan geraamd.

Toelichting

De onderuitputting van de uitgaven en verplichtingen op artikel 3 zijn grotendeels te verklaren omdat bij de uitvoering van de huurtoeslag de werkloosheid uiteindelijk meeviel over 2021. Daarnaast valt het verplichtingen en uitgaven budget lager uit vanwege de overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de woningbouwimpuls voor de projecten die in 2021 zijn uitgekeerd. De verdere onderschrijding op het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2020 reeds de verplichtingen voor de woningbouwimpuls zijn aangegaan die in 2021 tot uitgaven hebben geleid.

De lagere ontvangsten hebben hoofdzakelijk betrekking op de huurtoeslag. De Belastingdienst heeft vanaf maart 2020 minder teruggevorderd en terugvorderingen gepauzeerd als gevolg van corona.

Licence