Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Op artikel 2 is in 2021 circa € 10,5 mln. meer verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 1,1 mln. hoger uitgevallen.

Toelichting

Per saldo is er een overschrijding van zowel het uitgavenbudget als het verplichtingenbudget in 2021. Dit wordt, zoals in de veegbrief gemeld, veroorzaakt door uitgaven op IT-onderdelen. Het verplichtingenbudget wordt in totaal met circa € 10,5 mln. overschreden, waar in de veegbrief een overschrijding van € 4 mln. was gemeld. De oorzaak van de hogere overschrijding is dat in december meer verplichtingen met een meerjarig kaseffect zijn ingesteld dan vooraf was voorzien.

Licence