Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Op artikel 1 is in 2021 circa € 16,8 mln. minder verplicht dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven circa € 25,3 mln. lager uitgevallen.

Toelichting

De onderschrijding op het verplichtingen- en uitgavenbudget is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat er minder gebruik is gemaakt van testvoorzieningen in de grensregio's dan was begroot. Nederland werd op 6 april 2021 door Duitsland als hoogrisicoregebied aangewezen. De testplicht voor noodzakelijk grensverkeer werd op 30 mei 2021 opgeheven. Daarnaast is de subsidie voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in het kader van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) niet tot besteding gekomen.

Daartegenover staat dat de bijdragen voor Evides (in het kader van het compensatiepakket Zeeland 'Wind in de Zeilen') en het gemeentefonds voor het kenniscentrum Tweede Wereldoorlog voor de periode 2021-2024 volledig zijn verplicht in 2021.

Licence