Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 13 Bodem en Ondergrond

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 7,2 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en € 55 duizend minder uitgegeven. Tot slot zijn er geen slotverschillen bij de ontvangsten.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • Een onderschrijding van per saldo € 4,2 miljoen op het verplichtingenbudget van de Bedrijvenregeling in verband met minder ontvangen subsidieaanvragen;

  • Voor € 2,1 miljoen komt dit door minder aangegane verplichtingen voor opdrachten uitvoering bodem strong, voornamelijk als gevolg van covid 19 maatregelen.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaarste bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 0,9 miljoen.

Uitgaven

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence