Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2021 € 89,8 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 27 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 3,9 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget (€ 27 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

  • de volledige afronding van de aankoop van het Regeringsvliegtuig is nog niet afgerond. De inklaringskosten zijn betaald en het overschot is het restant van het budget dat buiten de eindejaarsmarge naar 2021 is meegenomen. Er speelt nu alleen nog een BTW vraag over de aankoop van het vliegtuig (€ 17,5 miljoen);

  • in 2021 met derden verrekende vennootschapsbelasting die betrekking hebben 2020. Dit betreft een negatieve bijstelling van in eerdere jaren aangegane verplichtingen (€ 7,8 miljoen);

  • diverse communicatiecampagnes (o.a. hybride werken onder vlag van en van A naar Beter) die, ten gevolge van COVID-19 en het controversieel verklaren van bepaalde dossiers en de demissionaire status van het Kabinet, zijn uitgesteld of versoberd (€ 0,8 miljoen);

  • een Verplichtingenschuif in verband met het vastleggen contractuele verplichting in 2021 voor de jaren 2022 t\/m 2031 inzake beheer Kerncentrale Borssele KCB simulator (ANVS) (-/- € 1,5 miljoen);

  • COVID-19 waardoor minder verplichtingen zijn aangegaan op diverse andere bijdragen (€ 2,4 miljoen).

Uitgaven

1. Algemeen Departement

Opdrachten

De lagere uitgaven (€ 15,4 miljoen) worden overwegend verklaard door:

  • de aankoop van het Regeringsvliegtuig nog niet is afgerond (€ 11,3 miljoen);

  • ten gevolge van COVID-19 is een aantal campagnes waaronder van A naar Beter (€ 0,5 miljoen) en diverse andere communicatiecampagnes uitgesteld of versoberd (€ 0,3 miljoen);

  • vertraging van enkele opdrachten in het kader van door ANVS en PBL te verrichten onderzoeken (resp. € 0,9 en € 0,5 miljoen);

  • COVID-19 waardoor minder uitgaven zijn gedaan op diverse andere bijdragen (€ 2,0 miljoen).

3. COVID-19 Testen reizen

Opdrachten

De lagere uitgaven worden overwegend veroorzaakt doordat facturen niet tijdig zijn worden betaald, voornamelijk omdat in de ingediende declaratie nog niet aan alle voorwaarden was voldaan (€ 74,4 miljoen)

Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden overwegend verklaard door niet geraamde ontvangsten op reizigerstesten COVID-19.

Licence