Base description which applies to whole site
+

3.14 Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Tabel 71 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

6.010.410

6.433.208

14.368.592

7.492.065

8.731.272

8.008.204

8.065.834

        

Uitgaven

6.010.410

6.432.359

14.366.592

7.488.065

8.730.272

8.008.154

8.065.834

        

1 Bijdrage Investeringsfondsen

5.133.045

5.597.916

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.133.045

5.597.916

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

- Bijdrage IF

5.133.045

5.597.916

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

        

2 Bijdrage Investeringsfondsen

877.365

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

Bijdrage aan het Deltafonds

877.365

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

- Bijdrage DF

877.365

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen op de beide fondsen van IenW.

1 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Tabel 72 Opbouw art.ond. 26.01 Bijdrage aan het IF (bedragen x € 1.000)

Bedragen € x 1.000

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

12

Hoofdwegennet

2.481.315

2.741.916

2.721.818

3.502.815

3.402.218

3.213.866

2.776.960

2.284.864

2.232.442

1.978.077

2.557.989

1.689.842

1.775.512

1.441.751

1.663.315

36.464.700

12.01

Verkeersmanagement

4.109

3.871

3.868

3.867

3.866

3.864

3.864

3.864

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

3.872

58.277

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

713.293

823.681

868.907

892.002

902.386

850.825

776.685

518.349

554.961

600.793

635.944

602.832

490.236

492.597

499.480

10.222.971

12.03

Aanleg

465.568

745.934

743.323

1.256.376

1.292.299

1.140.363

810.657

575.428

590.710

221.565

848.277

22.323

225.706

100.368

182.869

9.221.766

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

620.196

476.835

457.786

708.646

586.776

596.771

628.603

635.173

524.265

597.613

515.662

506.581

501.489

290.705

422.407

8.069.508

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

678.149

691.595

647.934

641.924

616.891

622.043

557.151

552.050

558.634

554.234

554.234

554.234

554.209

554.209

554.687

8.892.178

13

Spoorwegen

1.694.362

8.873.501

1.861.080

2.076.619

1.724.490

1.441.228

1.729.464

1.837.991

1.408.702

1.386.914

1.546.680

1.424.262

1.493.749

1.492.844

1.664.106

31.655.992

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.262.350

1.299.003

1.298.972

1.501.570

1.141.281

946.732

1.256.749

1.317.006

1.124.137

1.148.223

1.260.299

1.290.458

1.328.591

1.492.683

1.643.897

19.311.951

13.03

Aanleg

233.680

262.627

395.284

406.630

411.742

322.857

299.770

344.676

127.575

149.370

196.897

91.503

165.158

161

20.209

3.428.139

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

188.342

164.871

166.824

168.419

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

   

1.758.912

13.07

Rente en aflossing

9.990

7.147.000

             

7.156.990

14

Regionaal, lokale infrastructuur

103.766

84.083

90.007

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

0

0

0

0

0

0

457.164

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

73.250

84.082

42.531

33.232

34.351

40.962

41.543

16.729

12.491

      

379.171

14.02

Regionale Mob. Fondsen

               

0

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

30.516

1

47.476

            

77.993

15

Hoofdvaarwegennet

906.429

1.224.655

1.121.868

1.044.013

1.016.155

1.007.619

1.005.050

862.264

830.074

781.805

768.360

731.826

708.544

701.455

628.451

13.338.568

15.01

Verkeersmanagement

11.010

10.501

9.993

9.332

9.129

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

8.976

139.725

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

409.792

380.629

342.691

363.130

394.368

400.723

359.924

262.303

257.716

243.005

254.326

216.219

237.973

229.702

229.702

4.582.203

15.03

Aanleg

73.296

205.279

307.824

246.952

198.701

193.408

264.670

219.487

180.357

155.665

126.919

98.393

92.937

100.937

28.000

2.492.825

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

57.319

267.985

98.029

63.555

53.707

53.830

54.857

53.529

62.323

53.455

57.435

87.534

47.954

41.136

41.069

1.093.717

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

355.012

360.261

363.331

361.044

360.250

350.682

316.623

317.969

320.702

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

320.704

5.030.098

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

321.708

154.024

477.389

622.575

500.342

700.280

820.462

669.038

389.389

618.066

341.453

209.792

218.502

50.792

10.000

6.103.812

17.02

Betuweroute

                

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

4.420

3.116

0

            

7.536

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

10.749

460

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

663

50.792

 

69.294

17.07

ERMTS

78.855

49.033

147.758

134.596

148.059

280.237

250.228

208.638

200.682

163.533

221.456

206.956

217.839

 

10.000

2.317.870

17.08

ZuidasDok

85.732

25.576

172.575

281.065

174.189

89.682

63.255

60.344

17.491

332.030

     

1.301.939

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

141.952

75.839

156.393

206.251

177.431

329.698

506.316

399.393

170.553

121.840

119.334

2.173

   

2.407.173

18

Overige uitgaven en ontvangsten

‒ 68.882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

1.420.553

18.01

Saldo van de afgesloten rekeningen

‒ 74.526

              

‒ 74.526

18.06

Externe veiligheid

5.644

              

5.644

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

0

             

0

18.11

Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

       

10.706

345.458

345.457

393.907

393.907

1.489.435

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

  

0

           

0

18.16

Reservering Omgevingswet

0

        

0

0

    

0

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

159.218

234.674

98.642

92.452

51.574

233.781

348.020

322.581

519.341

479.911

729.929

1.629.489

1.545.285

1.473.054

1.504.338

9.422.289

20.01

Verkenningen

11.212

1.695

0

12.489

46.574

183.576

260.662

222.843

289.394

205.218

     

1.233.663

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

0

0

10.394

            

10.394

20.03

Reserveringen

148.006

232.979

88.248

79.914

5.000

5.000

55.000

55.000

156.400

252.500

105.000

105.000

124.000

106.700

106.050

1.624.797

20.04

Generieke investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

623.833

1.474.296

1.420.996

1.366.150

1.397.080

6.282.355

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

0

0

0

49

0

45.205

32.358

44.738

73.547

22.193

1.096

50.193

289

204

1.208

271.080

                  
 

Totaal Uitgaven

5.597.916

13.312.853

6.370.804

7.371.706

6.729.130

6.637.736

6.721.499

5.993.467

5.392.439

5.244.773

5.955.117

6.030.669

6.087.049

5.553.803

5.864.117

98.863.078

2 Bijdrage aan het Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Tabel 73 Opbouw art.ond. 26.02 Bijdrage aan het DF (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2020 ‒ 2034

1

Investeren in waterveiligheid

251.796

354.297

397.260

484.488

420.581

502.605

357.967

337.364

425.593

352.527

184.086

107.391

62.123

155.932

143.168

4.537.178

1.01

Grote projecten waterveiligheid

153.978

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

0

0

0

8.951

0

0

601.218

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

80.085

219.338

291.598

376.869

411.030

482.590

327.443

317.224

346.702

345.438

176.997

100.302

46.083

148.827

136.319

3.806.845

1.03

Studiekosten

17.733

11.785

8.240

11.195

8.596

8.289

6.789

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

129.115

2

Investeren in zoetwatervoorziening

26.553

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

0

0

0

0

0

110.092

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.709

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

0

0

0

0

0

80.982

2.03

Studiekosten

3.844

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

29.110

3

Beheer, onderhoud en vervanging

150.379

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

3.093.318

3.01

Watermanagement

7.458

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

110.897

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

142.921

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

2.982.421

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

950.288

4.02

GIV/PPS

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

950.288

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

307.089

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.299

577.557

439.113

403.795

555.395

599.470

533.470

760.843

845.197

7.524.647

5.01

Apparaat

261.744

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

3.668.183

5.02

Overige uitgaven

33.856

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

962.379

5.03

Investeringsruimte

6.989

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.585

101.608

17.325

27.325

17.325

16.200

16.200

243.613

327.967

867.203

5.04

Reserveringen

4.500

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

2.026.882

7

Investeren in waterkwaliteit

77.999

130.744

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

976.669

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

20.504

93.238

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

0

0

0

0

0

0

0

570.763

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

31.189

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

294.826

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

26.306

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111.080

                  
 

Totaal Uitgaven

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

17.192.192

Licence