Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

De gerealiseerde verplichtingen en uitgaven zijn € 4,8 miljoen lager dan bij Najaarsnota was geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2021 geen verplichtingen en uitgaven zijn geweest voor uitvoeringskosten individuele plaatsing en steun Common Mental Disorders die door het UWV wordt uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er in 2021 voor de gemeentelijke doelgroep nog geen regeling is opgesteld. Een oorzaak hiervoor was dat er nog geen uitvoerder van deze regelingen door het UWV was gevonden.

Licence