Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.032

0

3.032

30

3.062

0

0

0

0

          

Uitgaven

3.032

0

3.032

30

3.062

0

0

0

0

          

Institutionele inrichting

         

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.032

0

3.032

30

3.062

0

0

0

0

          

Ontvangsten

200

0

200

0

200

0

0

0

0

Toelichting

Institutionele inrichting

Kabinet Gouverneur Curaçao

In 2022 vindt groot onderhoud plaats aan het paleis van de Gouverneur van Curaçao en het gebouw waar het Kabinet van de Gouverneur huisvest. Om dit onderhoud te financieren wordt er vanuit de eindejaarsmarge € 30.000 toegevoegd aan de begroting van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Licence