Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.032

3.062

104

0

3.166

      

Uitgaven

3.032

3.062

104

0

3.166

      

Institutionele inrichting

     

Kabinet Gouverneur Curaçao

3.032

3.062

104

0

3.166

      

Ontvangsten

200

200

0

0

200

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Institutionele inrichting

Kabinet Governeur Curaçao

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Licence