Base description which applies to whole site

4.3 Artikel 13. Nog onverdeeld

Tabel 17 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

0

0

0

165.369

165.369

117.419

108.262

107.550

104.590

          

Uitgaven

0

0

0

165.369

165.369

117.419

108.262

107.550

104.590

          

Nog te verdelen

         

Loonbijstelling

0

0

0

30.944

30.944

28.905

27.719

27.122

26.866

Prijsbijstelling

0

0

0

134.425

134.425

88.514

80.543

80.428

77.724

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Nog te verdelen

Loonbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2022 loonbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Prijsbijstelling

Dit betreft de toevoeging van de tranche 2022 prijsbijstelling voor het begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Licence