Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 97 Algemeen Kerndepartement

Tabel 22 Budgettaire tabel artikel 97 Algemeen Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting t (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutaties 2023

Mutaties 2024

Mutaties 2025

Mutaties 2026

Verplichtingen

31.075

1.046

32.121

13.494

45.615

‒ 386

‒ 363

‒ 363

‒ 363

          

Uitgaven

44.908

30.789

75.697

9.055

84.752

4.135

‒ 31

‒ 213

‒ 213

          

1 Algemeen departement

44.908

0

44.908

9.055

53.963

4.135

‒ 31

‒ 213

‒ 213

Opdrachten

32.630

0

32.630

9.450

42.080

4.153

‒ 31

‒ 213

‒ 213

van A naar Beter

1.848

0

1.848

0

1.848

0

0

0

0

Ext. juridische adv.

1.550

0

1.550

0

1.550

0

0

0

0

Onderzoeken PBL

2.488

0

2.488

735

3.223

0

0

0

0

Onderzoeken ANVS

4.369

0

4.369

0

4.369

0

0

0

0

DCC

7.415

0

7.415

0

7.415

0

0

0

0

Regeringsvliegtuig

9.584

0

9.584

8.974

18.558

4.389

182

0

0

Overige Opdrachten

5.376

0

5.376

‒ 259

5.117

‒ 236

‒ 213

‒ 213

‒ 213

Subsidies

395

0

395

‒ 395

0

‒ 18

0

0

0

Overige Subsidies

395

0

395

‒ 395

0

‒ 18

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

11.883

0

11.883

0

11.883

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.876

0

2.876

0

2.876

0

0

0

0

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

223

0

223

0

223

0

0

0

0

Dienstverlening RIVM

8.784

0

8.784

0

8.784

0

0

0

0

3 Covid19 Testen reizen

0

30.789

30.789

0

30.789

0

0

0

0

Opdrachten COVID-19

0

30.789

30.789

0

30.789

0

0

0

0

Ontvangsten

1.101

0

1.101

1.000

2.101

0

0

0

0

Toelichting

1 IenW-brede programmamiddelen

De toegenomen uitgaven 2022 betreffen de eindafrekening exploitatie van de jaren 2019 en 2020 en de exploitatiekosten van het regeringsvliegtuig vanaf 2022. Voor de jaren 2023 ‒ 2024 is een (gedeeltelijke) reservering getroffen om de toegenomen exploitatiekosten op te vangen.

Ontvangsten

De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeksopdrachten van PBL. Hier staan ook uitgaven tegenover.

Licence