Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.023.527

6.618.162

9.641.689

1.496.861

11.138.550

179.532

93.215

140.292

91.372

          

Uitgaven

2.209.546

4.581.960

6.791.506

289.580

7.081.086

558.537

228.361

230.177

140.898

          

Subsidies (regelingen)

1.080.684

4.495.960

5.576.644

292.177

5.868.821

464.550

159.659

113.598

49.379

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

25.908

 

25.908

700

26.608

1.400

800

  

Eurostars

19.583

 

19.583

 

19.583

    

Bevorderen ondernemerschap

27.107

 

27.107

‒ 2.428

24.679

‒ 127

‒ 127

‒ 127

‒ 127

Cofinanciering EFRO

38.335

 

38.335

‒ 32

38.303

    

Bijdrage aan ROM's

8.477

 

8.477

 

8.477

    

Verduurzaming industrie

23.936

 

23.936

‒ 7.076

16.860

‒ 12.760

‒ 6.515

‒ 6.675

‒ 2.225

Startup beleid

16.900

 

16.900

‒ 3.348

13.552

    

Urgendamaatregelen Industrie

35.300

 

35.300

1.443

36.743

2.175

‒ 1.135

6.525

6.525

Invest-Nl

10.802

 

10.802

‒ 446

10.356

    

Tegemoetkoming vaste lasten

600.000

3.808.500

4.408.500

 

4.408.500

    

Europees Defensie Fonds cofinanciering

5.000

 

5.000

‒ 620

4.380

620

   

Omscholing naar tekortsectoren

40.000

 

40.000

 

40.000

    

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

0

35.000

35.000

 

35.000

    

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

13.500

 

13.500

‒ 2.862

10.638

‒ 1.360

‒ 1.230

‒ 1.140

 

Herstructurering winkelgebieden

11.200

 

11.200

‒ 1.263

9.937

8.000

   

R&D mobiliteitssectoren

37.500

 

37.500

 

37.500

    

TRSEC

0

350.000

350.000

175.000

525.000

    

NGF - project AiNed

8.800

 

8.800

4.800

13.600

16.600

38.800

34.300

21.400

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

21.530

 

21.530

‒ 11.135

10.395

234.839

5.552

7.402

14.142

NGF - project Health-RI

4.400

 

4.400

5.600

10.000

5.400

‒ 6.600

‒ 2.200

 

NGF - project RegMed XB

12.800

 

12.800

8.100

20.900

9.783

6.634

5.533

1.584

NGF - project QuantumDeltaNL

33.100

 

33.100

34.700

67.800

77.800

73.500

29.000

8.100

Indirecte Kosten Compensatie ETS

81.600

 

81.600

6.264

87.864

    

IPCEI Cloudinfrastuctuur en services

0

10.000

10.000

 

10.000

    

IPCEI Micro electronica

0

30.000

30.000

 

30.000

    

NGF - project Nationaal Onderwijslab

0

5.460

5.460

 

5.460

    

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

0

245.000

245.000

‒ 125.000

120.000

    

Omzetderving Limburg

0

12.000

12.000

12.000

24.000

    

NGF - project Oncode-PACT

0

 

0

10.000

10.000

60.000

50.000

41.000

 

Brexit Adjustment Reserve

0

 

0

187.800

187.800

62.200

   

Overig

4.906

 

4.906

‒ 20

4.886

‒ 20

‒ 20

‒ 20

‒ 20

          

Leningen

80.000

27.000

107.000

0

107.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

0

4.000

4.000

 

4.000

    

Qredits

80.000

23.000

103.000

 

103.000

    
          

Garanties

157.541

0

157.541

‒ 50.000

107.541

‒ 50.000

‒ 25.000

‒ 25.000

0

BMKB

37.624

 

37.624

 

37.624

    

Groeifaciliteit

8.172

 

8.172

 

8.172

    

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

 

11.745

    

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

100.000

 

100.000

‒ 50.000

50.000

‒ 50.000

‒ 25.000

‒ 25.000

 
          

Opdrachten

11.939

0

11.939

‒ 1.179

10.760

1.822

1.824

1.826

1.828

Onderzoek en opdrachten

4.455

 

4.455

‒ 117

4.338

22

24

26

28

Caribisch Nederland

1.083

 

1.083

‒ 89

994

    

Regeldruk

2.336

 

2.336

 

2.336

1.800

1.800

1.800

1.800

Budget Samenwerking Regio

665

 

665

‒ 311

354

    

Small Business Innovation Research

3.400

 

3.400

‒ 662

2.738

    
          

Bijdrage aan agentschappen

92.678

59.000

151.678

18.330

170.008

1.265

1.200

775

775

Bijdrage RVO.nl

92.135

59.000

151.135

18.330

169.465

1.265

1.200

775

775

Bijdrage Agentschap Telecom

543

 

543

 

543

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

340.286

0

340.286

11.982

352.268

6.454

4.572

4.572

450

Bijdrage aan TNO

178.863

 

178.863

9.982

188.845

6.454

4.572

4.572

450

Kamer van Koophandel

135.958

 

135.958

2.000

137.958

    

Bijdrage aan NWO-TTW

25.465

 

25.465

 

25.465

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

13.998

0

13.998

0

13.998

0

0

0

0

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

13.998

 

13.998

 

13.998

    
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

432.420

0

432.420

18.270

450.690

134.446

86.106

134.406

88.466

Internationaal Innoveren

52.766

 

52.766

14.042

66.808

50.000

57.500

50.000

50.000

PPS toeslag

199.068

 

199.068

2.213

201.281

440

   

TO2 (excl. TNO)

55.880

 

55.880

740

56.620

200

200

  

Topsectoren overig

10.749

 

10.749

4.166

14.915

86.294

30.294

85.494

39.554

Ruimtevaart (ESA)

72.726

 

72.726

 

72.726

    

Bijdrage NBTC

9.425

 

9.425

 

9.425

    

Overige bijdragen aan organisaties

5.806

 

5.806

159

5.965

‒ 1.088

‒ 1.088

‒ 1.088

‒ 1.088

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

 

10.000

‒ 3.050

6.950

‒ 1.400

‒ 800

  

EU-cofinanciering JTF

16.000

 

16.000

 

16.000

    
          

Ontvangsten

267.151

405.000

672.151

473.205

1.145.356

153.092

‒ 61.906

124.096

‒ 61.902

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.712

 

1.712

 

1.712

    

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

115

47.156

    

Eurostars

4.250

 

4.250

 

4.250

    

F-35

9.000

 

9.000

 

9.000

    

Diverse ontvangsten

1.648

 

1.648

90

1.738

92

94

96

98

Bedrijfssteun

89.500

 

89.500

‒ 62.000

27.500

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

Tegemoetkoming vast lasten

60.000

405.000

465.000

 

465.000

    

BMKB

33.000

 

33.000

 

33.000

    

Onttrekking reserve BMKB

0

 

0

10.000

10.000

    

Onttrekking reserve Klein Krediet Corona

0

 

0

5.000

5.000

    

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

 

8.000

    

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

 

13.000

    

Onttrekking reserve GO

0

 

0

35.000

35.000

    

Brexit Adjustment Reserve

0

 

0

485.000

485.000

215.000

 

186.000

 
Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.023.527

6.618.162

9.641.689

1.496.861

11.138.550

179.532

93.215

140.292

91.372

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

400.000

1.650.000

 

1.650.000

    

waarvan overige verplichtingen

1.773.527

6.218.162

7.991.689

1.496.861

9.488.550

179.532

93.215

140.292

91.372

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridische verplichte deel is 76%. Dit is iets lager dan bij de ontwerpbegroting 2021 en heeft te maken met aanvullende budgetten die zijn toekend voor o.a. NGF-projecten en Brexit Adjustment Reserve waarvoor nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2022 is verhoogd met € 1,5 mld. Dit betreft onder meer de volgende mutaties:

 • € 250 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project Groenvermogen II in het kader van de tweede ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 243,6 mln voor de bedrijfslevenregeling van de Brexit Adjustment Reserve.

 • € 228 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project QuantumDeltaNL in het kader van de eerste ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 161 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project Oncode-PACT in het kader van de tweede ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 150 mln overheveling verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor cofinanciering EFRO inclusief het INTERREG-programma.

 • € 116,5 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project AINed in het kader van de eerste ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 73 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor het NGF-project Groenvermogen I.

 • € 60 mln verplichtingenbudget voor het programma Just Transition Fund (JTF) is doorgeschoven van 2021 naar 2022.

 • € 49 mln ophoging verplichtingenbudget voor de regeling VEKI voor aanvragen die eind 2021 zijn ingediend en in 2022 zullen worden beschikt.

 • € 44 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor het NGF-project AiNed.

 • € 33,3 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project Regmed XB fase 2 in het kader van de eerste ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 30 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC).

 • € 22 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor het NGF-project HealthRI.

 • € 14,5 mln overboeking voor Fonds Onderzoek en Wetenschap via OCW naar EZK.

 • € 12 mln budgetverhoging voor de tegemoetkoming voor de omzetderving Limburg i.v.m. waterschade.

Uitgaven

Subsidies

Verduurzaming Industrie

De verlaging van kasbudget is voornamelijk het gevolg van overheveling van beleidsbudget voor de DEI+ regeling voor de industrie naar artikel 4 van de EZK-begroting (- € 9,5 mln), overheveling van de uitvoeringskosten voor de DEI+ naar uitvoeringsbudget RVO op artikel 4 (- € 1 mln), overheveling van uitvoeringsbudget voor beleids- en bedrijvenondersteuning en monitoring programma Verduurzaming Industrie en uitvoering van de TSE-regeling voor de industrie naar uitvoeringsbudget RVO op artikel 2 (- € 5,1 mln).

Urgendamaatregelen industrie

De verlaging van kasbudget is voornamelijk het gevolg van een aanvulling van het budget voor de openstelling van de VEKI-regeling in 2022 met middelen van de aanvullende post voor stikstofmaatregelen voor de industrie.

Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC)

Het budget van € 525 mln bevat € 50 mln voor betalingen voor de openstelling van de TRSEC in 2021 en € 475 mln voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). De SEG22 is de garantieregeling voor de evenementensector in 2022 en loopt van 1 januari tot en met 30 september 2022. Het budget van € 475 mln is een samenvoeging van de budgetten voor de TRSEC en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) voor evenementen in genoemde periode in 2022, van respectievelijk € 350 mln en € 125 mln. De SEG22 is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

NGF-project AiNed

In april 2022 heeft de adviescommissie van het NGF ingestemd met het omzetten van een reservering naar een definitieve toekenning van € 116,5 mln voor het NGF-project AiNed.

NGF project Groenvermogen van de Nederlandse economie

Dit betreft grotendeels de toekenning van een subsidie van € 250 mln door het Nationaal Groeifonds aan het project Groenvermogen II, zoals vermeld in de Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds van 14 april 2022 (Kamerstuk 35 925-XIX, nr. 12).

NGF-project RegMed XB

In april 2022 heeft de adviescommissie van het NGF ingestemd met de omzetting van € 33 mln voor de tweede fase van het NGF-project Regmed XB van voorwaardelijk in onvoorwaardelijk. Daarnaast bevat deze mutatie een kasschuif voor de eerste fase van dit project.

NGF-project QuantumDeltaNL

In april 2022 heeft de adviescommissie van het NGF ingestemd met de omzetting van € 228 mln voor de tweede fase van het NGF-project QuantumDeltaNL van voorwaardelijk in onvoorwaardelijk. Daarnaast wordt het budget in 2022 verhoogd met € 14,2 mln aan in 2021 niet bestede middelen en verlaagd met € 7,0 mln in verband met actualisatie van het geraamde kasritme.

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

Het budget voor de Aanvullende tegemoetkoming evenementen (ATE) wordt verlaagd met € 125 mln in verband met samenvoeging van deze regeling met de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) in de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). Deze samenvoeging heeft betrekking op evenementen in de periode 1 januari tot 1 oktober 2022.

Omzetderving Limburg

Het budget voor de tegemoetkoming in de omzetderving ten gevolge van de wateroverlast in Limburg in juli 2021 wordt verhoogd van € 12 mln naar € 24 mln.

NGF-project Oncode-PACT

Dit betreft de toekenning van subsidie door het Nationaal Groeifonds aan het project Oncode-PACT, zoals vermeld in de Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds van 14 april 2022 (Kamerstuk 35 925-XIX, nr. 12).

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om organisaties die op een negatieve manier zijn geraakt door de Brexit te ondersteunen door middel van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De mutatie betreft het budget voor de bedrijfslevenregeling in het kader van de BAR. Hiervoor is in 2022 € 188 mln en in 2023 € 62 mln beschikbaar.

Garanties

Garantie Ondernemingsfinanciering - Corona (GO-C)

De kasbuffer van de GO-C is herijkt op basis van de benutting in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Als gevolg hiervan is de meerjarenraming van de kasreeks van de GO-C neerwaarts bijgesteld.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Betreft de overheveling van onder meer uitvoeringskosten voor de eerste aanvulling op de bestaande opdracht.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage aan TNO

Het budget voor TNO wordt verhoogd met € 10,0 mln in verband met diverse overboekingen van andere departementen voor door TNO uit te voeren projecten.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Internationaal Innoveren

De mutatie betreft een overboeking voor het Fonds onderzoek en wetenschap van OCW naar EZK voor Europese Partnerschappen.

Topsectoren overig

De mutatie betreft een overboeking voor het Fonds onderzoek en wetenschap van OCW naar EZK voor Roadmap infrastructuur toegepast onderzoek. Daarnaast worden de middelen voor het werkbudget topsectoren beschikbaar gesteld.

Ontvangsten

Bedrijfssteun

In 2021 is € 372 mln minder uitgegeven dan geraamd. Uitgaande van een gemiddelde terugbetalingstermijn van 6 jaar, worden in de periode 2022 tot en met 2027 de geraamde ontvangsten met € 62 mln per jaar verlaagd.

Onttrekking reserve BMKB

De begrotingsreserve van de BMKB bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere BMKB en de BMKB-Corona (BMKB-C). De begrotingsreserve van de BMKB-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is er € 10 mln aan de reserve van de BMKB-C onttrokken.

Onttrekking reserve GO

De begrotingsreserve van de GO bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere GO en de GO-Corona (GO-C). De begrotingsreserve van de GO-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is er € 35 mln aan de reserve van de GO-C onttrokken.

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om organisaties die op een negatieve manier geraakt zijn door Brexit te ondersteunen. Het betreft in totaal € 886 mln waarvan € 485 mln in 2022. EZK is als Management Autoriteit verantwoordelijk voor het beheer en financiële verantwoording van de regeling aan de EU. De ontvangsten van de BAR worden daarom volledig op de EZK-begroting geraamd. Voor de bedrijfslevenregeling van de BAR die EZK uitvoert is in 2022 (€ 188 mln) en 2023 (€ 62 mln) budget beschikbaar. De overige onderdelen van de BAR vallen onder de ministeries LNV en FIN.

Toelichting op de Begrotingsreserves

De begrotingsreserves zijn bedoeld om inkomsten uit premies en uitgaven voor schades, die over de jaren kunnen fluctueren, te verevenen. De reserve dient als buffer voor uitgaven door EZK in geval bedrijven niet aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen inzake leningen bij financieringsinstellingen waarop EZK een borgstelling heeft afgegeven.

Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB (inclusief BMKB-C), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO, inclusief de GO-C), de Groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en Klein Krediet Corona. De GO, GF en de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

214.657

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 10.000

Stand (raming) per 31/12/2022

204.657

De begrotingsreserve van de BMKB bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere BMKB en de BMKB-C. De begrotingsreserve van de BMKB-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is € 10 mln aan de reserve van de BMKB-C onttrokken. Naar verwachting blijft de begrotingsreserve toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

Tabel 11 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

289.636

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 35.000

Stand (raming) per 31/12/2022

254.636

De begrotingsreserve van de GO bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere GO en de GO-C. De begrotingsreserve van de GO-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is € 35 mln aan de reserve van de GO-C onttrokken. Naar verwachting blijft de begrotingsreserve toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

Tabel 12 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

67.646

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2022

67.646

Vooralsnog is geen storting in de reserve Groeifaciliteit geraamd. Aan het eind van 2022 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Groeifaciliteit worden vastgesteld.

Tabel 13 Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

20.932

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2022

20.932

Vooralsnog is geen storting in de reserve Garantie MKB-financiering geraamd. Aan het eind van 2022 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Garantie MKB-financiering worden vastgesteld.

Tabel 14 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

24.702

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 5.000

Stand (raming) per 31/12/2022

19.702

De kasbuffer van de garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Als gevolg daarvan wordt € 5 mln onttrokken aan de reserve van de KKC. Naar verwachting blijft de kasbuffer toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

Licence