Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Algemene Rekenkamer (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties 2e suppletoire begroting Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

35.098

36.843

1.109

991

38.943

      

Uitgaven

35.098

36.843

1.109

‒ 9

37.943

      

Institutionele inrichting

     

Recht- en doelmatigheidsbevordering

35.098

36.843

1.109

‒ 9

37.943

      

Ontvangsten

1.017

1.017

0

0

1.017

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting Miljoenennota

Institutionele inrichting

Recht- en doelmatigheidsbevordering

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.

Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

De Algemene Rekenkamer heeft meer meerjarige contracten afgesloten dan verwacht. Daarvoor worden middelen gerealloceerd naar het verplichtingenbudget.

Licence