Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Financiële markten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Financiële markten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

‒ 540.904

‒ 515.553

1.466

159

‒ 513.928

      

Uitgaven

27.997

53.548

1.466

159

55.173

      

Bekostiging

5.462

8.208

534

‒ 300

8.442

Accountantskamer

1.376

1.376

56

0

1.432

Muntcirculatie

3.787

4.533

478

0

5.011

IMVO convenanten

57

57

0

0

57

Overig

242

2.242

0

‒ 300

1.942

      

Opdrachten

9.421

35.201

632

159

35.992

Wijzer in geldzaken

1.698

1.698

69

230

1.997

Vakbekwaamheid

4.600

5.000

666

0

5.666

Uitvoeringskosten SRH

1.500

1.000

0

0

1.000

Schadeloosstelling SRH

0

650

0

0

650

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

23.250

0

0

23.250

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

450

0

0

450

Overig

1.623

3.153

‒ 103

‒ 71

2.979

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

10.935

7.960

300

300

8.560

Bijdrage AFM BES-toezicht

705

705

0

0

705

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.003

2.003

0

0

2.003

Bijdrage toezicht en handhaving MIF

460

10

0

0

10

Bijdrage PSD II

558

363

0

0

363

Bijdrage FEC

2.954

3.724

300

300

4.324

Overig

4.255

1.155

0

0

1.155

      

Storting/onttrekking begrotingsreserve

1.625

1.625

0

0

1.625

Dotatie begrotingsreserve DGS BES

1.000

1.000

0

0

1.000

Dotatie begrotingsreserve NHT

625

625

0

0

625

      

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

554

554

0

0

554

IASB

420

420

0

0

420

(Caribean) Financial Action Task Force

134

134

0

0

134

      

Ontvangsten

9.705

34.145

0

0

34.145

      

Bekostiging

2.000

2.746

0

0

2.746

Ontvangsten muntwezen

2.000

2.746

0

0

2.746

      

Opdrachten

1.455

24.705

0

0

24.705

Wijzer in geldzaken

1.455

1.455

0

0

1.455

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

23.250

0

0

23.250

      

Ontvangsten

6.250

6.694

0

0

6.694

Overig

6.250

6.694

0

0

6.694

Tabel 11 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m X) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

‒ 540.904

‒ 515.553

1.466

159

‒ 513.928

waarvan garantieverplichtingen

‒ 568.901

‒ 569.101

0

0

‒ 569.101

Garantie WAKO (kernongevallen)

‒ 568.901

‒ 568.901

0

0

‒ 568.901

Garantie DGS BES

0

‒ 200

0

0

‒ 200

      

waarvan overige verplichtingen

27.997

53.548

1.466

159

55.173

Muntcirculatie

3.787

4.533

478

0

5.011

Vakbekwaamheid

4.600

5.000

666

0

5.666

Bijdrage DNB toezicht en DGS BES

2.003

2.003

0

0

2.003

Bijdrage FEC

2.954

3.724

300

300

4.324

Convertibiliteit Oekraïense hryvnia

0

23.250

0

0

23.250

Uitvoeringskosten omwisselen Oekraïense hryvnia

0

450

0

0

450

Overige betalingsverplichtingen

14.653

14.588

22

‒ 141

14.469

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV). Toelichting van deze mutaties blijft daarom achterwege.

Licence