Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 8 Apparaat Kerndepartement

Tabel 23 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

332.766

373.358

10.985

‒ 5.723

378.620

      

Uitgaven

332.766

373.358

10.985

‒ 5.723

378.620

      

Personele uitgaven

213.422

233.461

5.427

‒ 2.676

236.212

Eigen personeel

205.067

219.694

2.753

‒ 746

221.701

Inhuur externen

7.820

13.344

2.008

‒ 1.866

13.486

Overig personeel

535

423

666

‒ 64

1.025

      

Materiële uitgaven

119.344

139.897

5.558

‒ 3.047

142.408

ICT

16.688

46.437

‒ 24.784

‒ 2.533

19.120

Bijdrage aan SSO's

44.623

54.650

624

34

55.308

Overig materieel

58.033

38.810

29.718

‒ 548

67.980

      

Ontvangsten

54.137

55.571

2.997

‒ 1.195

57.373

Apparaatsontvangsten

54.137

55.571

2.997

‒ 1.195

57.373

Toelichting

De mutaties op het niveau van de financiële instrumenten komen niet boven de ondergrenzen uit binnen de staffel (conform de RBV, zie ook de Leeswijzer op pagina 4). Toelichting van deze mutaties blijft derhalve achterwege.

Licence