Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 2: Veiligheid en stabiliteit

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

278 487

‒ 1 500

276 987

‒ 23 823

253 164

11 071

3 401

‒ 3 132

‒ 2 553

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

283 996

‒ 1 500

282 496

‒ 14 072

268 424

518

975

‒ 2 130

‒ 2 006

 

waarvan juridisch verplicht

76%

   

86%

    
           

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

14 085

0

14 085

1 770

15 855

1 370

1 370

1 490

1 400

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Atlantische Commissie

595

0

595

‒ 30

565

‒ 30

‒ 30

90

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

NAVO

8 350

0

8 350

1 300

9 650

1 300

1 300

1 300

1 300

 

WEU

590

0

590

100

690

100

100

100

100

 

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

2 700

‒ 500

2 200

400

2 600

0

0

0

0

 

Veiligheidsfonds

1 850

500

2 350

0

2 350

0

0

0

0

           

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

14 670

500

15 170

230

15 400

780

480

350

0

 

Subsidies (regelingen)

         
 

Anti-terrorisme instituut

720

0

720

‒ 20

700

‒ 20

‒ 20

‒ 150

0

 

Contra-terrorisme

7 420

0

7 420

‒ 1 620

5 800

300

0

0

0

 

Cyber security

3 080

500

3 580

‒ 50

3 530

500

500

500

0

           
 

Opdrachten

         
 

Global Forum on Cyber Expertise

1 250

0

1 250

0

1 250

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Contra-terrorisme

880

0

880

1 920

2 800

0

0

0

0

 

Cyber security

1 320

0

1 320

0

1 320

0

0

0

0

           

2.3

Wapenbeheersing

10 794

0

10 794

7 677

18 471

228

188

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

0

0

0

368

368

465

465

197

197

 

Conferentie New Tech 2022

0

0

0

5 900

5 900

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

IAEA

7 317

0

7 317

0

7 317

0

0

0

0

 

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1 557

0

1 557

‒ 180

1 377

‒ 237

‒ 277

‒ 197

‒ 197

 

CTBTO

1 920

0

1 920

1 589

3 509

0

0

0

0

           

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

214 625

‒ 2 000

212 625

‒ 23 981

188 644

‒ 1 860

‒ 1 063

‒ 3 970

‒ 3 406

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederland Helsinki Comité

28

0

28

0

28

0

0

0

0

 

Stabiliteitsfonds

25 000

0

25 000

0

25 000

0

0

0

0

 

Training buitenlandse diplomaten

2 500

0

2 500

1 350

3 850

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Makandra

1 698

0

1 698

‒ 133

1 565

‒ 328

467

685

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Makandra

232

0

232

‒ 68

164

‒ 62

‒ 60

80

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

OVSE

6 000

0

6 000

3 880

9 880

3 880

3 880

3 880

0

 

Stabiliteitsfonds

57 150

‒ 500

56 650

‒ 3 810

52 840

‒ 4 380

‒ 4 380

‒ 4 380

0

 

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

96 817

‒ 1 500

95 317

0

95 317

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 4 615

‒ 3 786

 

Overige

0

0

0

0

0

0

0

350

350

           
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         
 

Inzet hoog-risico posten

25 200

0

25 200

‒ 25 200

0

30

30

30

30

           

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

29 822

0

29 822

232

30 054

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA

11 822

0

11 822

800

12 622

0

0

0

0

 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

4 244

0

4 244

‒ 1 697

2 547

‒ 254

‒ 50

‒ 50

‒ 50

           
 

Opdrachten

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

5 452

0

5 452

0

5 452

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

600

0

600

0

600

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka

7 704

0

7 704

1 129

8 833

254

50

50

50

           
 

Ontvangsten

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

           

2.10

Doorberekening Defensie diversen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.40

Restituties programma's

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget neemt in 2022 af met EUR 23,8 miljoen. Dit is met name het gevolg van een overheveling naar het ministerie van Defensie voor de beveiliging van hoog-risicoposten.

Uitgaven

Artikelonderdeel 2.1

De uitgaven voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid zijn toegenomen omdat de NAVO-contributie meerjarig is verhoogd op basis van de meerjarige NAVO-begroting.

Artikelonderdeel 2.3

Het budget voor wapenbeheersing stijgt in 2022, met name als gevolg van de organisatie van een conferentie over wapenbeheersing en nieuwe technologieën, naar aanleiding van motie Koopmans c.s. (Kamerstuk 33694 nr. 43).

Artikelonderdeel 2.4

Conform geldende systematiek wordt het budget voor de inzet op hoog-risicoposten overgeheveld naar het ministerie van Defensie voor de BSB-beveiliging van personeel van een aantal hoog-risicoposten.

Daarnaast wordt een bedrag van EUR 3,88 miljoen overgeheveld van het Stabiliteitsfonds naar DVB voor een verplichte en een vrijwillige bijdrage aan de OVSE, die voorheen vanuit het Stabiliteitsfonds werd betaald.

Licence