Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

Zowel de verplichtingen als de uitgaven zijn met € 2,5 miljoen verlaagd. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2023 worden gedeclareerd.

Licence