Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

 

0

3.487

2.506

‒ 3.453

2.540

Uitgaven

0

3.345

2.506

‒ 3.311

2.540

Waarvan juridisch verplicht

 

1%

  

1%

18.06 Externe veiligheid

0

3.345

0

‒ 3.311

34

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

0

2.506

0

2.506

18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0

240.964

4.306

0

245.270

18.09 Ontvangsten

0

4

4.306

 

4.310

18.10 Saldo van afgesloten rekeningen

0

240.960

0

 

240.960

Toelichting

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 3,3 miljoen als gevolg van lagere uitputting op het onderdeel externe veiligheid. De middelen schuiven via het saldo 2022 door naar 2023.

Licence