Base description which applies to whole site

2.1 Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Op dit artikel is circa € 1,8 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 1,5 mln. meer uitgegeven.

Toelichting

De overschrijding van de verplichtingen van circa € 1,8 mln. en bij de uitgaven van circa € 1,4 mln. in 2022 wordt met name veroorzaakt door wisselkoersverschillen.

Licence