Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

Op dit artikel is circa € 2,2 mln. meer verplicht. Daarnaast is er circa € 1,0 mln. meer uitgegeven. Bij de ontvangsten is er circa € 1,3 mln. meer ontvangen.

Toelichting

De overschrijding van de verplichtingen en uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door wisselkoersverschillen.

De meer ontvangsten betreft de terugbetaling in 2022 van de te hoog vastgestelde coronasubsidie over 2021 van Bonaire International Airport.

Licence