Base description which applies to whole site
+

2.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 25,4 miljoen meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van €43,3 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,6 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • Zoals gemeld in de veegbrief (Kamerstuk 36250-XII, nr. 4) zijn er middelen toegevoegd aan de BVOV regelingen 2020 en 2022. Voor de BVOV regeling 2020 is het verplichtingenbudget opgehoogd met € 22,6 miljoen. Voor de BVOV regeling 2022 is het verplichtingenbudget opgehoogd met € 36,9 miljoen.

  • De realisatie van de BVOV regeling 2022 is uiteindelijk lager dan ten tijde van de brief was voorzien. Naar aanleiding van de lagere realiatie is het verplichtingenbudget met € 14,2 miljoen verlaagd.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget van in totaal € 2 miljoen.

Uitgaven

1 OV en Spoor

Opdrachten

Uitgavenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • Door wijzigingen in de planning zijn een aantal uitbestedingsopdrachten doorgeschoven naar 2023. Hierdoor is het opdrachtenbudget met € 3 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan medeoverheden

Uitgavenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • De SPUK OV-ambasseurs en de SPUK Heerlen-Landgraaf komen beide niet in 2022 maar in 2023 tot betaling, hetgeen geleid heeft tot een neerwaartse bijstelling van het uitgavenbudget van in totaal € 9,9 miljoen.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven op artikelonderdeel OV en Spoor van in totaal € 0,3 miljoen.

2 Maatregelenpakket OV-sector

Subsidies

Uitgavenmutaties groter dan € 2 miljoen:

  • Zoals gemeld in de veegbrief (Kamerstuk 36250-XII, nr. 4) zijn er middelen toegevoegd aan de BVOV regelingen 2020 en 2022. Voor de BVOV regeling 2020 is het subsidiebudget opgehoogd met € 1 miljoen. Voor de BVOV regeling 2022 is het subsidiebudget opgehoogd met € 43,9 miljoen.

  • De realisatie van de BVOV regeling 2022 is uiteindelijk lager dan ten tijde van de veegbrief was voorzien. Naar aanleiding van de lagere realiatie is het subsidiebudget met € 6,3 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence