Base description which applies to whole site
+

2.5 Artikel 17 Luchtvaart

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 3,4 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 29,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft minder leningen afgesloten waarvoor IenW zich garant stelt (- € 24,9 miljoen).

  • Het verplichtingenbudget is in 2022 met € 2,4 miljoen verlaagd in verband met minder subsidieaanvragen voor het NGF project Luchtvaart in Transitie dan begroot.

  • Er zijn in 2022 minder hoge verplichtingen aangegaan (- € 1,1 miljoen) voor de aankoop van percelen van eigenaren met een grondpositie in het geluids-en veiligheidssloopzone Schiphol (GIS).

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen van in totaal € 1 miljoen.

Uitgaven

1. Luchtvaart

Subsidie

Uitgavenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Het subsidiebudget is met € 2,9 miljoen verlaagd in 2022. Dit komt met name door minder subsidieaanvragen voor het NGF project Luchtvaart in Transitie dan begroot.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven van per saldo € 0,5 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence