Base description which applies to whole site

2.6 Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 1,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

Verplichtingenmutaties groter dan € 1 miljoen:

  • Door vertraging van een aantal onderzoeksopdrachten binnen het NGF project Digitale Infrastructuur Logistiek is voor een bedrag van € 1,3 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven van in totaal € 0,2 miljoen.

Uitgaven

1. Scheepvaart en Maritiem

De uitgaven zijn met per saldo € 1,7 miljoen naar beneden/boven bijgesteld. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de budgetten voor diverse projecten.

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence