Base description which applies to whole site

2.7 Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 voor een bedrag van € 1,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan en is € 0,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De ontvangsten zijn € 0,06 miljoen hoger dan begroot bij de Najaarsnota.

Verplichtingen

Er is voor een bedrag van per saldo € 1,8 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan ten opzichte van de Najaarsnota 2022. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de verplichtingenbudgetten voor diverse projecten.

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Uitgaven

De uitgaven zijn met per saldo € 0,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit heeft te maken met enkele onderschrijdingen op de budgetten voor diverse projecten.

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence