Base description which applies to whole site

Artikel 40 Apparaat

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Bij Najaarsnota 2022 was er een bedrag van € 501,5 mln aan verplichtingen en kasuitgaven geraamd. Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 op totaalniveau € 35,4 mln minder uitgegeven en verplicht dan begroot.

Bij Najaarsnota 2022 was er een bedrag van € 177,7 mln aan ontvangsten geraamd. De gerealiseerde ontvangsten zijn in 2022 € 73,1 mln lager dan begroot bij Najaarsnota.

Personele uitgaven

Er is in 2022 € 17 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Bij het kerndepartement is er € 23,4 mln minder uitgegeven. Door krapte op de arbeidsmarkt is er een langere doorlooptijd van vacature vervulling. Hiervan is grotendeels door NCG minder uitgegeven (€ 13,3 mln). De onderuitputting op het p-budget is grotendeels veroorzaakt door late werving, krappe arbeidsmarkt en vertraging op ICT-projecten.

  • Er is € 8,7 mln meer uitgegeven dan begroot voor externe inhuur (incl. ICT). De krapte op de arbeidsmarktmarkt en de groei van de departementen hebben geleid tot een hogere uitputting.

  • Op het P-budget van de buitendiensten is een onderuitputting ontstaan van € 2 mln. Dit wordt voornamelijk verklaart door onderbezetting op de vaste formatie als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt.

Materiële uitgaven

Er is in 2022 € 17,6 mln minder uitgegeven dan geraamd. Dit verschil wordt met name verklaard door:

  • Er is € 9,5 mln minder uitgegeven door NCG. De onderuitputting op zowel het p-budget als het m-budget bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is grotendeels veroorzaakt door late werving, krappe arbeidsmarkt en vertraging op ICT-projecten.

  • Ook is er door de Directie Communicatie minder uitgegeven (€ 1 mln). Een grote geplande inkoop is over de jaargrens heen gevallen van 2023.

  • Op het materiële budget van de buitendiensten is er € 3,9 mln minder uitgegeven dan geraamd.

  • Door het programma Transparantie in Informatie is er € 3,2 mln minder uitgegeven dan geraamd. Deze onderuitputting is vooral veroorzaakt door temporisering van enkele deeltrajecten en vertraging in het verkrijgen en aannemen van specifiek benodigd personeel als gevolg van de moeilijke arbeidsmarkt.

Ontvangsten

Er zijn in 2022 minder ontvangsten gerealiseerd dan verwacht. de lagere ontvangsten zijn vooral ontstaan bij de NCG. Dat wordt deels veroorzaakt doordat inning van facturatie van Q2 t/m Q4 2022 pas in 2023 plaatsvindt. Daarnaast betaald de NAM op dit moment slechts 60% van het gefactureerde bedrag.

Licence