Base description which applies to whole site

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 9 Apparaat Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

564.869

77.193

642.062

     
 

Uitgaven

566.200

77.193

643.393

     

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

566.200

77.193

643.393

 

Personele uitgaven

341.180

74.735

415.915

 

Eigen personeel

289.033

56.061

345.094

 

Externe inhuur

50.937

18.691

69.628

 

Overig personeel

1.210

‒ 17

1.193

 

Materiële uitgaven

225.020

2.458

227.478

 

ICT

42.372

‒ 5.305

37.067

 

SSO's

103.170

7.894

111.064

 

Overig materieel

79.478

‒ 131

79.347

     
 

Ontvangsten

4.406

‒ 600

3.806

     

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 77,2 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid aan mutaties. De grootste mutaties worden hierbij toegelicht:

  • Bij de eerste suppletoire begroting 2023 is een taakstellende onderuitputting op de JenV-begroting ten behoeve van de Rijksbrede dekkingsopgave geboekt. Deze was op het apparaatsartikel geboekt. Hiervoor is dekking gevonden in onderuitputting op andere beleids- en niet-beleidsartikelen. Het betreft een mutatie van € 57 mln.   

  • Op het budget van Dienst Terugkeer en Vertrek is een verwachte onderuitputting van € 7,4 mln.

  • Een technische overboeking van € 9,8 mln. tussen programmakosten DGO en apparaatsuitgaven DGO. De budgetten voor een aantal projecten zijn onderdeel van het programmabudget terwijl de kosten vallen bij het personeelsbudget.

  • Een verwachte tegenvaller van € 6,3 mln. bij het Diensten centrum als gevolg van de gestegen tarieven van de SSO’s. Deze zijn harder gestegen dan de toegekende loon- en prijsbijstelling. Daarnaast is er een naheffing vanuit SSC-ICT.

  • Het restant betreft vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

Licence