Base description which applies to whole site

2.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2021 incl. NvW en amendementen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

42.159

19.400

61.559

8.000

9.700

9.700

9.700

               

Uitgaven

42.159

18.400

60.559

8.000

9.700

9.700

9.700

waarvan juridisch verplicht

75,0%

81,0%

76,8%

       
               

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

32.291

18.400

50.691

8.000

9.700

9.700

9.700

Subsidies (regelingen)

1.600

14.900

16.500

0

0

0

0

Diverse subsidies

1.600

0

1.600

0

0

0

0

Noodpakketten

0

14.900

14.900

0

0

0

0

Opdrachten

1.214

– 1.000

214

0

0

0

0

Opdrachten landen

1.214

– 1.000

214

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

0

1.950

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

10.200

4.500

14.700

8.000

9.700

9.700

9.700

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

10.200

4.500

14.700

8.000

9.700

9.700

9.700

Bijdrage aan medeoverheden

17.191

0

17.191

0

0

0

0

Bijdrage aan landen

2.191

0

2.191

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting Curaçao

15.000

0

15.000

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

136

0

136

0

0

0

0

Diverse bijdragen

136

0

136

0

0

0

0

               

4.2 Caribisch Nederland

9.868

0

9.868

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

500

0

500

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

500

0

500

0

0

0

0

Opdrachten

1.391

0

1.391

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

800

0

800

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

591

0

591

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

2.477

0

2.477

0

0

0

0

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.477

0

2.477

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

5.500

0

5.500

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

5.500

0

5.500

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

4.1 Curaçao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies

Noodpakketten

De tweede fase van de voedselhulp aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten loopt tot eind januari 2021. Om de voedselhulp op Aruba, Curaçao en Sint Maarten te verlengen voor de periode februari tot en met april 2021 is € 14,9 mln. benodigd. Vanaf 1 april start de transitie van het programma naar de lokale overheden. Elk eiland kent daarin een ander tijdpad. Begin maart is er meer duidelijkheid over de transitie, het verloop van de pandemie en de daarmee samenhangende behoefte aan voedselhulp.

Opdrachten

Opdrachten landen

Winair, de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen onderhoudt met alle zes de Caribische delen van het Koninkrijk, en de enige die een reguliere verbinding onderhoudt met Sint Eustatius en Saba, is in financiële problemen geraakt, omdat er geen inkomsten binnenkomen terwijl de kosten grotendeels doorlopen. Er doet zich nu een situatie voor waarbij de interinsulaire connectiviteit van Saba, Sint Eustatius met Sint Maarten en Bonaire, in direct gevaar komt. Het kabinet heeft daarom besloten positief te reageren op het verzoek van de Minister-President van Sint Maarten om steun, door een hypothecaire lening van USD 3 mln. met als onderpand het luchthavengebouw van Winair. Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties wordt € 1,0 mln. bijgedragen aan de lening die via de begroting van IenW verstrekt zal worden. Bij aflossing van de lening door Winair vloeit dit bedrag naar rato van het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingelegde deel terug naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

In 2021 wordt het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) opgericht. Het COHO heeft de taak ervoor te zorgen dat hervormingen van bestuurlijke aard worden doorgevoerd, duurzaam houdbare overheidsfinanciën worden gerealiseerd en de weerbaarheid van de economie wordt versterkt. Hiervoor worden voor de duur van zeven jaar middelen aan de begroting toegevoegd. Deze mutatie betreft de middelen naar aanleiding van de overeenkomst met Sint Maarten.

Licence