Base description which applies to whole site

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Slotwet 2014 (Bedragen in EUR 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2esuppletoire begroting

Mutaties 3esuppletoire begroting

Stand 3esuppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

4.279.533

3.285.408

3.786.062

– 378.376

3.407.686

Uitgaven

2.800.084

2.484.570

2.537.639

31.234

2.568.873

12.01 Verkeersmanagement

19.189

19.189

21.589

0

21.589

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

624.755

628.186

659.459

5.612

665.071

12.02.01 Beheer en onderhoud

438.734

438.734

533.513

1

533.514

12.02.02 Servicepakket B&O

0

0

0

0

0

12.02.04 Vervanging

186.021

189.452

125.946

5.611

131.557

12.03 Aanleg

1.201.347

852.383

872.405

662

873.067

12.03.01 Realisatie

857.327

903.241

861.961

1.842

863.803

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

344.020

– 50.858

10.444

– 1.180

9.264

12.04 GIV/PPS

590.390

621.117

576.229

24.960

601.189

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

407.135

406.290

407.957

0

407.957

12.06.01 Apparaatskosten RWS

354.920

354.075

355.573

0

355.573

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

52.215

52.215

52.384

0

52.384

12.07 Investeringsruimte

– 42.732

– 42.595

0

0

0

12.09 Ontvangsten

133.839

145.392

134.757

– 2.327

132.430

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De hogere uitgaven op 12.02.04 Vervanging worden veroorzaakt doordat bij het project Stalen Kunstwerken de werkzaamheden aan de Galecopperbrug sneller zijn uitgevoerd dan bij Najaarsnota was geraamd, mede door de gunstige weersomstandigheden in november en december.

12.03 Aanleg

12.03.01 Realisatie

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Hoofdwegennet (12.03.01)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

             

Dynamisch verkeersmanagement

1

1

129

129

 

Kleine projecten / Afronding projecten

28

30

134

134

nvt

nvt

 

Programma 130 km

3

13

57

57

   

1)

Programma aansluitingen

3

3

99

99

nvt

nvt

 

Quick Wins Wegen

0

0

37

37

– 

– 

 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

26

33

1.620

1.620

2016

2016

2)

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

A10 Amsterdam praktijkproef FES

6

6

50

50

2015–2018

2017

3)

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

111

118

1.658

1.658

2024

2024

4)

A9 Badhoevedorp

48

48

339

339

2019

2019

 

A2 Holendrecht – Oudenrijn

0

1

1.219

1.219

2012

2012

5)

A28 Utrecht – Amersfoort

4

4

224

224

2013

2013

 

A28 Knooppunt Hoevelaken

4

3

731

731

2022–2024

2022–2024

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

2

2

24

24

2016

2016

 

N50 Ens – Emmeloord

0

 

16

16

2016–2018

2016

6)

Projecten Zuidvleugel

             

A4 Burgerveen – Leiden

59

51

588

588

2015

2015

7)

A4-A44 Rijnlandroute

   

550

 

regio

 

8)

A4 Delft – Schiedam

180

170

657

657

2015

2015

9)

Projecten Zuidwestelijke Delta

             

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

 

10

10

2020

   

N61 Hoek-Schoondijke

16

16

118

118

2015

2015

 

Projecten Brabant

             

A4 Dinteloord – Bergen op Zoom

40

36

275

275

2014

2015

10)

N2 Meerenakkerweg (A2 zone)

4

4

7

7

2014

2014

 

A67 Aanpak toerit Someren

3

2

6

6

2015

2015

 

Projecten Limburg

             

A2 Passage Maastricht

108

103

678

678

2016

2016

 

A76 Aansluitng Nuth

0

 

64

64

2017

2017

 

Projecten Oost-Nederland

             

A50 Ewijk – Valburg

1

1

270

270

2016

2015

11)

N35 Combiplan Nijverdal

35

32

321

321

2015

2014

12)

A12 Ede – Grijsoord

6

6

120

120

2017

2017

 

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden (De Haak)

64

65

194

194

2014

2015

13)

Overige maatregelen

             

Meer kwaliteit leefomgeving

1

1

107

106

     

Meer veilig 2

   

27

27

     

Meer veilig 3

   

40

40

     

Verzorgingsplaatsen

5

5

25

25

     

Afrondingen

1

– 1

         

Totaal uitvoeringsprogramma

759

753

10.394

9.843

     

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

105

109

         

Programma Realisatie (IF 12.03.01)

864

862

10.394

9.843

     

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

864

862

10.394

9.843

     

Overprogrammering (-)

0

0

         
 • 1. De lagere uitgaven bij dit programma komen voor het grootste gedeelte voor rekening van het AKOE-programma (aanpak kritische ontwerp elementen verkeersveiligheid). Deze onderbesteding wordt met name veroorzaakt door drie zaken, te weten: minderkosten als gevolg van aanbestedingsmeevallers, minderkosten als gevolg van vertragingen vooral bij AKOE 2 en 3 (vertraging PAS-wetgeving (Programmatische Aanpas Stikstof)), vertraging bij afspraken maken met de regio's en te optimistische planningen.

 • 2. De lagere uitgaven bij dit programma worden hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere uitgaven bij het project A20 Knooppunt Gouwe. De facturen voor de laatste termijnen konden niet meer in 2014 betaald worden. Het werk is wel in 2014 geleverd.

 • 3. Het project bestaat uit drie fases: fase 1 (afronding in januari 2015), fase 2 (loopt van februari 2015 – medio 2016) en fase 3 (loopt van medio 2016 – 2018).

 • 4. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een aantal facturen te laat zijn ontvangen om nog in 2014 te betalen.

 • 5. De lagere uitgaven zijn veroorzaakt doordat een deel van de afrondende werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd.

 • 6. De openstelling zal naar verwachting plaatsvinden in de periode 2016–2018.

 • 7. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de factuur voor het laatste termijn alsnog in 2014 is ontvangen en betaald.

 • 8. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.

 • 9. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)

 • 10. De hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de aannemer het werk sneller kon opleveren dan gepland bij Najaarsnota. De weg is uiteindelijk, na uitvoering van de road safety audit, op 24 november opengesteld.

 • 11. De laatste werkzaamheden van de openstelling zijn afhankelijk van het renovatieproject brug bij Ewijk. Hier is Rijkswaterstaat met de aannemer in gesprek over een nieuwe planning, openstelling in 2015 is onwaarschijnlijk. Het verkeer wordt zolang over de nieuwe Waalbrug geleid met een 2x3 indeling, waarmee een fileknelpunt voorkomen wordt

 • 12. De openstelling is over de jaargrens heen geschoven en ook in 2015 vinden nog werkzaamheden plaats. Hierover is de Tweede Kamer op 11 december 2014 per brief geïnformeerd. Kamerstuk xx.

 • 13. De N31 Leeuwarden (De Haak) is eind 2014 opengesteld.

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Verplicht

         

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 379

– 379

     

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

295

295

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

258

258

nvt

nvt

 

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

235

235

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

234

234

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9

   

Deel 4: 2024–2026

Deel 4: 2024–2026

 

Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)

992

992

Deel 5: 2020–2022

Deel 5: 2020–2022

 

A10 Zuidas

   

2028

2028

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel

296

296

2028

2028

 

A12/A27 Ring Utrecht

1.134

1.134

2024–2026

2024–2026

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

165

165

2026–2028

2026–2028

 

A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten

264

264

2018–2020

2018–2020

 

A27 Houten – Hooipolder

787

787

2023–2025

2023–2025

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

28

28

nvt

nvt

 

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

25

25

2015–2017

2015–2017

 

Projecten Zuidvleugel

         

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)

975

975

2021–2023

2021–2023

 

Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)

854

854

2022–2024

2022–2024

 

A4-A44 Rijnlandroute

 

550

 

regio

1)

A4 Vlietland – N14

12

12

2020–2022

2020–2022

 

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

36

36

2016–2018

2016–2018

 

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

553

553

2019–2021

2019–2021

 

N18 Varsseveld – Enschede

336

336

2019–2021

2019–2021

 

N35 Zwolle – Wijthmen

48

48

2016–2018

2016–2018

 

A1 Apeldoorn – Azelo

420

420

fase 1: 2019–2021

fase 1: 2019–2021

 
     

fase 2: 2026–2028

fase 2: 2026–2028

 

Projecten Noord-Nederland

         

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

608

608

2019–2021

2019–2021

 

Projecten Limburg

         

A2 't Vonderen – Kerensheide

256

256

2025–2027

2025–2027

 

Gebonden

         

Projecten Nationaal

         

Beter Benutten

50

50

nvt

nvt

 

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15

47

47

nvt

nvt

 

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15

61

61

nvt

nvt

 

Reserveringen voor LCC

148

148

nvt

nvt

 

Reservering BenO Blankenburgverbinding

79

79

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8 Coentunnel – Purmerend-Noord

300

300

     

Projecten Zuidvleugel

         

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)

446

446

     

Projecten Brabant

         

A58 Eindhoven – Tilburg

317

317

     

A58 Sint Annabosch – Galder

116

116

     

N65 Vught – Haaren

46

46

     

Projecten Oost-Nederland

         

N35 Nijverdal – Wierden

50

50

     

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport

51

51

     

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo

19

19

     

Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

28

28

     

Bestemd

391

391

     

Projecten in voorbereiding

         

Projecten Nationaal

         

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud

         

Studiebudget Verkenningen

         

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

         

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam

         

Projecten Zuidvleugel

         

Blankenburgverbinding (NWO)

         

A20 Nieuwerkerk – Gouwe

         

Projecten Oost-Nederland

         

A1 Apeldoorn – Azelo

         

Overige projecten in voorbereiding

         

Gesignaleerde Risico's

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

10.581

11.131

     

Begroting (IF 12.03.02)

10.581

11.131

     
 • 1. De subsidiebeschikking aan de Provincie Zuid-Holland is afgegeven. Het project is hierdoor van de planuitwerkingsfase overgegaan naar de realisatiefase.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Slotwetmutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprogramma

Kasbudget 2014

Projectbudget

Oplevering

 

Geintegreerde contractvormen (12.04)

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

             

Aflossing tunnels

47

51

1.234

1.234

 

A10 Tweede Coentunnel

108

105

2.216

2.216

2013

2013

 

A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam – Almere

36

36

2.017

2.017

2019

2019

 

A12 Lunetten – Veenendaal

29

30

639

639

2012

2012

 

Projecten Zuidvleugel

             

A15 Maasvlakte – Vaanplein

359

336

2.053

2.053

2015

2015

1)

Projecten Brabant

             

A59 Rosmalen – Geffen, PPS

1

0

288

288

2005

2005

2)

Projecten Noord-Nederland

             

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

166

166

2007

2007

 

N33 Assen – Zuidbroek

16

12

340

340

2014

2015

3)

Afrondingen

– 1

           

Totaal

601

576

8.953

8.953

     
 • 1. De hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat RWS eerder dan verwacht met de opdrachtnemers overeenstemming heeft bereikt over enkele facturen voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft tot een versnelling van de kasuitgaven geleid. (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000, nr. 62)

 • 2. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak zijn isolatiemaatregelen genomen aan een woning langs de A59.

 • 3. De verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek is eind 2014 alsnog gereed gekomen. Dientengevolge is de contractueel afgesproken éénmalige betaling (welke in 2015 was voorzien) alsnog in 2014 gefactureerd en betaald.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

 • Programma Vervanging en Renovatie: het uitvoeringsbesluit voor het project VIT II (Vervanging Investering Tunnels) is later genomen dan gepland. Hierdoor is de aanbesteding later gestart, hetgeen gevolgen heeft voor de verplichtingen.

 • A4-A44 Rijnlandroute: het BTW-deel van deze subsidiebeschikking loopt via het BTW-compensatiefonds en is dus in 2014 niet verplicht.

 • A12-A15 Ressen: door organisatorisch redenen is het landschapsplan met een half jaar vertraagd, waardoor een aantal verwachte vastgoed transacties niet gerealiseerd zijn.

 • AKOE: bij het programma Aanpak Kritische Ontwerp Elementen verkeersveiligheid is minder verplicht dan geraamd als gevolg van vertragingen bij projecten.

 • Diverse projecten: bij een aantal projecten is door diverse redenen vertraging ontstaan in het aangaan van verplichtingen. Het gaat dan om de projecten A4 Burgerveen-Leiden, A4 Omlegging Badhoevedorp, A4 Delft Schiedam, Programma Beter Benutten, Programma Spoedwet Wegverbreding. De vertraging zijn onder andere veroorzaakt doordat afspraken met derden nog niet waren afgerond, door het vinden van niet ontplofte explosieven en door organisatorische problemen.

Licence