Base description which applies to whole site

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Ontwerp

begroting 2018

Mutaties via NvW, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

Mutatie

2022

Art.nr.

Verplichtingen:

100.818

0

100.818

1.400

102.218

0

0

0

0

                     
 

Uitgaven:

100.818

0

100.818

1.400

102.218

0

0

0

0

                     

3.1

Apparaat Tweede Kamer

67.548

0

67.548

1.400

68.948

0

0

0

0

                     

3.2

Onderzoeksbudget

2.226

0

2.226

0

2.226

0

0

0

0

                     

3.3

Drukwerk

1.803

0

1.803

0

1.803

0

0

0

0

                     

3.4

Fractiekosten

26.868

0

26.868

0

26.868

0

0

0

0

                     

3.5

Uitzending leden

435

0

435

0

435

0

0

0

0

                     

3.6

Parlementaire enquêtes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

3.7

Bijdrage ProDemos

1.938

0

1.938

0

1.938

0

0

0

0

                     
 

Ontvangsten:

3.966

0

3.966

0

3.966

0

0

0

0

Toelichting
3.1 Apparaat Tweede Kamer

Kasschuif ICT

In verband met een vertraging in de uitvoering van een ICT-project van de Tweede Kamer is bij tweede suppletoire begroting 2017 € 1,4 mln. doorgeschoven naar 2018.

Licence